Nájemné jako pravidelný příjem? S profesionální správou nemovitosti to možné je

Nájemné jako pravidelný příjem? S profesionální správou nemovitosti to možné je

vloženo do: INSPIRACE | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Každý majitel investiční nemovitosti si pravděpodobně slibuje a přeje jen jednu věc, a to je pravidelné a bezproblémové inkasování nájemného. Avšak přestože se jedná o zcela logickou úvahu, realita je mnohdy jiná. Nájemníci neplatiči nebo tací nájemníci, kteří byt demolují, nejsou žádnou výjimkou a pro pronajímatele se tak původně slibný přivýdělek nezřídka stává noční můrou. Jak mohou ale majitelé nemovitosti zareagovat, dostanou-li se do podobné situace a před čím je ochrání profesionální správa nemovitosti?

Na čí straně stojí zákony?

Prakticky ještě donedávna měli pronajímatelé poměrně svázané ruce, a to i v případech, kdy začínalo chování nájemníků být neúnosné. Nyní však zákony hovoří jasně a ve chvíli, kdy nájemník dluží za nájemné, lze dosáhnout spravedlnosti. I tak je ovšem více než důležité nikdy nepronajímat nemovitosti bez složení tzv. jistiny. Většina ji zná spíše pod pojmem kauce a může být stanovena až na šestinásobek měsíčního nájemného. Alespoň tak praví občanský zákoník.  Bohužel ale neplacení nájemného není po většinu času výjimkou a stane-li se jednou, můžeme předpokládat, že se stane i podruhé. Na empatii a schovívavost přitom v takovém případě není prostor, jedná se totiž v prvé řadě o váš zisk, který vám utíká. Pokud vám tedy nájemník dluží za nájem, je možné nájemní smlouvu na dobu určitou i neurčitou vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního kalendářního dne v měsíci, který následuje po doručení výpovědi nájemníkovi. Právo okamžité výpovědi má poté pronajímatel v případě, kdy nájemník neplatí nájemné a služby za tři měsíce a více. Nutné je si ale uvědomit. Že se počítá výše dluhu a nikoli doba, po kterou se nájemné neplatí. Hovoří-li se o době tří měsíců, zákon má na mysli ne daný časový úsek, ale dobu, za kterou dluh naroste do výše třech nájmů. Ani tak ale nelze očekávat, že můžete nájemníky vystěhovat ihned po uplynutí této doby. Nejprve je totiž nutné nájemníky písemně vyzvat k uhrazení dluhu a když ani po písemné urgenci nezaplatí, je teprve možné jim dát okamžitou výpověď. Poté mají nájemníci dle zákona povinnost byt vyklidit do jednoho měsíce.

Výpověď by zároveň měla obsahovat určité náležitosti jako například důvody k ní či informace, že nájemník může vznést námitky nebo se obrátit na soud s žádostí o přezkoumání její oprávněnosti. Zároveň je nutné si uvědomit, že v žádném případě nemůžete nájemníka nechat z bytu vyvést násilím nebo do bytu vstoupit bez jeho svolení, a to i v případě, že je nájemní smlouva již ukončená. Dojde-li tedy k situaci, kdy jste udělali ze zákona vše správně a již uplynula doba, ve které se měl nájemník vystěhovat, vaším jediným řešením je mít v ruce rozhodnutí soudu o vyklizení nemovitosti. Jednání nájemníka je totiž v těchto případech protiprávní, ale případnou trestní odpovědnost za něj může nést až ve chvíli, kdy soud pravomocně rozhodne, že musí byt opustit a vyklidit.

Služba garantovaného nájmu

Z toho vyplývá, že přestože jsou nyní zákony více na straně pronajímatelů, než bývaly, vystěhování problematického nájemníka je i nadále zdlouhavý proces. Jakou ale jinou možnost majitelé nemovitostí mají, než doufat, že při výběru nájemníka nešlápnou vedle? Odpovědí na tuto otázku může být profesionální správa nemovitosti se službou garantovaného nájmu. Tu nabízí například nezávislá realitní společnost Bohemian Estates, která na českém realitní trhu funguje již od roku 2006 a která v současnosti spravuje více než 700 nemovitostí v celkové hodnotě 4 miliardy korun. Tato služba je určena všem, kteří si přejí pravidelně inkasovat nájemné bez ohledu na aktuální obsazenost nemovitosti, a zároveň se o nic nestarat, a zbavuje tak majitele nemovitostí všech možných problémů a starostí, které obyčejně s touto činností vznikají.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?