Změna zdravotní pojišťovny ve třech krocích

Změna zdravotní pojišťovny ve třech krocích

vloženo do: ZDRAVÍ | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Zákon o veřejném zdravotním pojištění umožňuje občanům s trvalým pobytem na území České republiky změnu zdravotní pojišťovny ve dvou přestupních termínech v roce, přičemž přeregistraci je možné provést jen jednou za 12 měsíců. Co ale vlastně změna zdravotní pojišťovny obnáší a co je pro ni nutné udělat?

Srovnání zdravotních pojišťoven v České republice

V České republice působí sedm zdravotních pojišťoven. Přestože je sazba zdravotního pojištění pevně dána zákonem a nevzniká zde tak prostor pro konkurenční boj, existují i jiné důležité aspekty, které mohou obyvatele České republiky přesvědčit o přestupu. Mezi ně patří zejména ekonomická stabilita a nabídka bonusů a různých výhod. Důležitá je i reputace konkrétní pojišťovny a zkušenosti stávajících klientů. Finančně stabilní a důvěryhodnou pojišťovnou s dlouholetou tradicí je bezesporu Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, aktuálně s více než 1,3 milionem klientů. Jako první zdravotní pojišťovna zřídila institut ombudsmana, který slouží zejména k ochraně práv pojištěnců a zaměstnanců. „Institut ombudsmana byl zřízen s cílem zabezpečit maximální ochranu práv v situacích, kdy jsou vyčerpány všechny řádné možnosti k řešení či nápravě věci, a předkladatel podnětu má přesto za to, že jeho záležitost nebyla vyřešena správně. Z naší strany se jedná o krok, kterým bychom rádi zlepšili kvalitu poskytovaných služeb a poskytli našim klientům garanci maximální spokojenosti,“ uvádí generální ředitel MUDr. David Kostka.

Jak již bylo zmíněno, důležitým faktorem pro přestup mohou být i nabízené bonusy a preventivní programy, které pojišťovna svým klientům nabízí. Před přestupem je tedy dobré prověřit všech sedm zdravotních pojišťoven a mezi nimi zvolit tu s nejpestřejší nabídkou. Z bohatých preventivních programů můžou vybírat klienti ZP MV ČR, nechybí program prevence onkologických onemocnění, bonusy na očkování, program pro děti, pro těhotné či ženy po porodu a další. Pamatováno je samozřejmě i na dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně. Mezi klienty je také oblíbený projekt na podporu zdraví, kondice a prevence Zdraví jako vášeň. V rámci projektu jsou každoročně pořádány nejrůznější soutěže a programy, pravidelně probíhá program „Změním se“, který vede známý výživový poradce Petr Havlíček, za jeho asistence jsou vybraní účastníci vedeni ke změně životního stylu.

Pokrytí mezi lékaři

Kromě výše zmíněných faktorů, které mohou klienty zdravotních pojišťoven ovlivnit ke změně, je důležité i pokrytí konkrétní pojišťovny mezi lékaři a zdravotnickými zařízeními v České republice. To, zda lékař s preferovanou pojišťovnou spolupracuje či nikoli, je velmi důležité před plánovaným přestupem ověřit. Následkem neuvážené volby byste tak mohli například přijít o lékaře, s nímž jste roky spokojeni a jemuž důvěřujete, a to jen díky nepodepsané smlouvě.

Podání přihlášky

Rozhodne-li se klient po zvážení všech kritérií pro změnu pojišťovny, je třeba dodržet několik jednoduchých kroků. Jak již bylo uvedeno, termín pro přestup je pevně daný zákonem a probíhá dvakrát ročně. Ten první je od 1. ledna do 31. března, klientem nové pojišťovny se tak stanete od 1. července. Ten druhý, v tuto chvíli aktuální, probíhá od 1. července do 30. září, změna pak nabývá platnosti od prvního kalendářního dne následujícího roku, tedy 1. ledna. Zájemci o přeregistraci k ZP MV ČR mohou vyřídit vše snadno z domova, naskenovanou nebo kvalitně vyfocenou podepsanou přihlášku stačí odeslat e-mailem. Klientům s chytrým telefonem je zpřístupněno online přihlášení, podpis na přihlášce se provede skrze mobilní rozhraní. Na telefonu je třeba mít nainstalovanou aktuální verzi internetového prohlížeče a aktivní připojení k internetu. K podpisu poté slouží dotykový displej telefonu. Po zaevidování přihlášky pojišťovna včas zasílá nový Evropský průkaz zdravotního pojištění a klient se musí postarat jen o to, aby tuto změnu včas nahlásil svému zaměstnavateli, nejpozději však do osmi kalendářních dnů ode dne změny. Svému ošetřujícímu lékaři tuto skutečnost stačí oznámit při první návštěvě.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?