Jak na vánoční depresi? Pomoci může i detoxikace

Jak na vánoční depresi? Pomoci může i detoxikace

vloženo do: ZDRAVÍ | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Přestože jsou Vánoce často popisovány jako svátky klidu a míru, ne všichni je takto vnímají. Naopak pocity jako sklíčenost, plačtivost a nostalgie nejsou nijak neobvyklé a pociťuje je nemalé procento Čechů. Někdo mohl v období Vánoc ztratit blízkého člověka, někdo je zase na svátky sám a na někoho zase může dopadat stres nahromaděný za celý rok. Ke zlepšení psychického stavu ovšem napomáhá i řízená vnitřní očista. O co se vlastně jedná a jak se do ní pustit?

Metoda řízené vnitřní očisty

Metoda řízené vnitřní očisty neboli C.I.C. (controlled inner cleansing) se zabývá zdravotním stavem člověka z celostního pohledu. Výsledky této metody totiž potvrzují, že na zdraví člověka je nutné nahlížet jako na spojení zdravé psychiky a emocionality a zdravého fyzického těla. Jedno bez druhého totiž nemůže existovat. Pro metodu C.I.C. je zároveň velmi důležité nalezení vlastního sebeocenění člověka. Ukazuje se totiž, že řada nemocí vychází mj. z toho, že si člověk neváží sám sebe.

Různé nezpracované emoce poté blokují spontánní snahy organismu eliminovat toxiny z těla, čímž dochází k nespočtu zdravotních obtíží. Člověk se pak v takovém případě dostává do začarovaného kruhu, kdy má nějaké zdravotní obtíže, jeho tělo si s nimi však neumí poradit. Řízená vnitřní očista se proto nezaměřuje jen na očistu od škodlivých toxinů, ale také na to, aby při detoxikaci byly odstraněny i tyto blokující emoce.

Jak detoxikovat

Na webových stránkách informační medicíny Joalis si lze podle místa bydliště vybrat osvědčeného detoxikačního poradce a domluvit si s ním schůzku. Na té je uskutečněn vstupní dotazník pro získání všech souvislostí a následně je EAV přístrojem Salvia indikována odezva na toxickou zátěž organismu. Zároveň jsou doporučeny i další nutné úpravy životosprávy nebo například i pomocné metody na uklidnění. Detoxikační poradce zároveň připraví s ohlédnutím na možnosti klienta vhodnou detoxikační kúru, která poté trvá zhruba 5-6 týdnů. Po jejím skončení je zkontrolován efekt detoxikace a je navrhnut další postup. Obvykle je zapotřebí více detoxikačních kúr. Vše závisí na době, po kterou danou potíží klient trpí.

Jedinečnost tohoto přístupu však spočívá zejména v tom, že se ve skutečnosti jedná o nastartování přirozených samouzdravujících pochodů lidského těla, a tak je možné tuto metodu kombinovat s jakoukoli jinou léčbou nebo alternativním přístupem. Řízená vnitřní očista ovšem kromě zlepšení psychiky napomáhá i k eliminaci chronických zdravotních problémů, které se zdají být nevyléčitelné.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?