Na přiznání daně z nemovitosti máte čas až do dubna, termín prodloužila vláda

Na přiznání daně z nemovitosti máte čas až do dubna, termín prodloužila vláda

vloženo do: INSPIRACE | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Dle zákona je každý vlastník nemovité věci povinen podat daňové přiznání vždy nejpozději do posledního ledna zdaňovacího období následujícího po roce, kdy danou nemovitou věc nabyl. Může se jednat o dům, bytovou jednotku nebo i pozemek. Vzhledem ke stále se zhoršující epidemické situaci v České republice je však nyní provoz úřadů a institucí omezen na dva dny v týdnu a v rozsahu pět hodin v daném dni. I z toho důvode tak vláda prodloužila termín na podání daňového přiznání do 1. dubna 2021. Jak je možné přiznání podat a na co se daň nevztahuje?

Přestože většina lidí odevzdává daňové přiznání osobně na příslušném finančním úřadu, existují ještě další dvě možnosti pro odevzdání. Finanční správa taktéž umožnuje a v posledním roce dokonce upřednostňuje tzv. bezkontaktní podání. Formulář daňového přiznání si lze jednak vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat poštou na daný finanční úřad. Máte-li ovšem datovou schránku, jste ze zákona povinni podat daňové přiznání elektronicky. Elektronickou cestu můžete ovšem využít i pokud datovou schránku nemáte, a k tomu slouží aplikace EPO, která je k nalezení na portálu daneelektronicky.cz. V takovém případě pak můžete přiznání rovnou odeslat, a to v případě, že máte uznávaný elektronický podpis. V opačném případě doporučujeme aplikaci i tak využít alespoň pro vyplnění formuláře. Ten je vybaven interaktivními nápovědami a pomáhá poplatníkům vyplnit formulář správně. Následně pak stačí jen celé přiznání vytisknout, podepsat a opět zaslat.

Samotná platba daně pak musí proběhnout do 31. května, toto datum tedy zůstává stejné jako každý rok. Co se samotného předmětu daně z nemovitých věcí týče, zde však často dochází k pomýlení. Co přesně je tedy předmětem této daně a kdy se k ní musíte přihlásit?

„V zákoně je daň z nemovitých věcí vysvětlena jako daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek a předmětem daně jsou tedy pozemky na území České republiky, které jsou evidované v katastru nemovitostí. Výjimkou jsou ovšem lesní pozemky, na kterých jsou ochranné lesy a lesy zvláštního určení, pozemky určené pro obranu České republiky a dále pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k chovu ryb. Tato daň se také nevztahuje na pozemky, které jsou již celé zastavěné zdanitelnými stavbami,“ přibližuje daň z nemovitých věcí Jakub Kindl, manažer rodinné realitní kanceláře Jakub Kindl.

Ten také dodává, že daňové přiznání je třeba podávat i v případě, že byla nemovitost rekonstruována. „Lidé často zapomínají, že zákon o dani z nemovitých věcí myslí i na stavební úpravy. Přesně to znamená to, že pokud rekonstruujete nebo měníte charakter způsobem, který má vliv na výpočet daně, musíte podat daňové přiznání, kde budou tyto změny zaznamenány,“ vysvětluje Kindl.

Daňové přiznání tak podáváte jednou, při nabytí nemovitosti a dále vždy tehdy, když prochází nemovitosti rekonstrukcí dle výše zmíněných kritérií. Daň jako takovou však musíte platit každý rok. Peníze z ní poté zůstávají městům a obcím. „Výše daně je ovlivňována koeficientem, který stanovuje dané město či obec, kde se nemovitost nachází. V Praze je například tato hodnota různá podle konkrétní lokality a v loňském roce tu navíc došlo ke zvýšení, samozřejmě však záleží na typu pozemku či nemovitosti,“ uzavírá Kindl za realitní kancelář Domov.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?