Nejste spokojeni s povinným ručením? Smlouvu můžete vypovědět

Nejste spokojeni s povinným ručením? Smlouvu můžete vypovědět

vloženo do: INSPIRACE | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Vzhledem k množství konkurence na pojišťovacím trhu a k jednoduchosti uzavírání povinného ručení online lze předpokládat, že ukončení stávající pojistky bude krátký proces. Ve skutečnosti to tak ale není úplně pravda, a přestože smlouvu o povinném ručení můžete vypovědět, musíte dodržet určité postupy. Kdy tedy lze smlouvu ukončit?

Povinné ručení je potřeba vypovědět vždy v písemné formě. Existuje jen jeden scénář, kdy můžete pojištění vypovědět bez udání důvodu, a to tehdy, když jste pojištění teprve nedávno uzavřeli. Nejste-li spokojeni, do dvou měsíců od podpisu smlouvu můžete od pojištění odstoupit. Povinné ručení zanikne osm dnů od doručení výpovědi.

V ostatních případech pojišťovně musíte sdělit důvod. Pamatujte, že nelze pojištění vypovědět, kdykoli se vám to hodí. Smlouva o povinném ručení se uzavírá na dobu neurčitou. Ohraničuje ji ale pojistné období, tedy doba, kdy je pojištění splatné na další období. Pokud se blíží doba, kdy budete pojištění opět platit a vy si chcete najít jinou pojišťovnu, zašlete stávající pojišťovně výpověď ze smlouvy alespoň šest týdnů před koncem pojistného období. Většina pojišťoven v dnešní době již nabízí online formulář pro zrušení povinného ručení.

Budete-li výpověď ze smlouvy doručovat na pojišťovnu, doporučujeme zanést ji osobně nebo poslat doporučeně, abyste měli jistotu, že pojišťovna výpověď přijala. Má-li pojišťovna povolený příjem poštovních zpráv, můžete výpověď poslat i přes datovou schránku.

Pojištění lze dále ukončit dohodou obou stran, tento scénář však není úplně běžný. Právo ukončit povinné ručení pak máte i v případě, že došlo k pojistné události. Písemnou výpověď musíte doručit do tří měsíců od data nahlášení pojistné události a po jejím doručení běží výpovědní lhůta jeden měsíc. Poté povinné ručení zanikne. Reagovat můžete i na zvýšení pojistného. Pokud k takovému kroku pojišťovna přistoupí, máte právo vypovědět povinné ručení během třiceti dnů od doručení informace o změně výše pojistného. Než toto však podniknete, ověřte si, že na tom jinde budete lépe. Povinné ručení si můžete porovnat online například na internetovém srovnávači pojištění Klik.cz.

Standardně povinné ručení můžete vypovědět i ve chvíli, kdy je auto odcizeno, odhlášeno z registru vozidel nebo prodáno. Ve všech případech však tuto skutečnost musíte pojišťovně doložit.

Samotná písemná výpověď pak musí splňovat několik náležitostí. Vždy uvádějte jméno, příjmení, trvalé bydliště, rok narození a vaše kontaktní údaje. Nezapomeňte ani na číslo pojistné smlouvu a datum podpisu a stejně tak na značku a typ vozidla včetně SPZ. V neposlední řadě je také nutné uvést jeden z výše zmíněných důvodů. Výpověď nezapomeňte datovat a podepsat. Pro jistotu si také uchovejte kopii.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?