Pojištění domácnosti: Jak prokázat vzniklé škody?

Pojištění domácnosti: Jak prokázat vzniklé škody?

vloženo do: INSPIRACE | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení domova. Můžete do něj zahrnout nejen elektroniku či nábytek, ale i oblečení, sportovní vybavení, šperky či umělecké předměty jako třeba obrazy. Toto pojištění ale má několik výluk. Které to jsou? A jak pojišťovně dokázat vzniklou škodu?

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti

Tyto dva pojišťovnické produkty si lidé nezřídka pletou. Rozdíl mezi nimi je přitom markantní. Zatímco u pojištění nemovitosti pojišťujete stavbu jako takovou včetně zdí nebo střechy, do pojištění domácnosti spadá vybavení a osobní věci obyvatelů dané domácnosti. Představte si, že váš celý byt nebo dům obrátíte vzhůru nohama. To, co vypadne, by mělo být součástí pojištění. Do smlouvy byste měli opravdu zahrnout vše. Jen tak přijdete na reálnou pojistnou částku.

Pojistná částka

Pojistnou částkou se rozumí maximální možná suma, kterou vám pojišťovna vyplatí, pokud bude vybavení kompletně poškozeno, například při požáru. Proto je důležité tuto částku stanovit správně a vědět, kolik co stálo. Pojišťovny vřele doporučují uschovávat si účtenky od věcí a vybavení, které tvoří součást domácnosti.

To je ostatně jeden ze způsobů, jakým můžete pojišťovně dokázat, že jste daného majetku opravdu nabyli. Pořiďte si šanon a do něj vkládejte veškeré účtenky a faktury, případně i záruční listy. Alespoň tak budete mít vše pohromadě.

Pořizujte fotografie

Dalším důležitým důkazem jsou pro pojišťovnu i fotografie. Ty je třeba pořizovat nejen ve chvíli, kdy vznikne pojistná událost, ale ideálně i preventivně v průběhu roku. Tak dokážete, co bylo v kritické chvíli vaším majetkem.

Výluky z pojištění

Pojištění domácnosti ovšem má některé výluky, a ty se mohou lišit pojišťovnu od pojišťovny. Proto si tyto výluky vždy ověřte ve smluvní dokumentaci nebo v podmínkách pojištění, které jsou k nahlédnutí online.

Mezi všeobecné výluky patří zvláštní situace jako válečný konflikt, terorismus nebo hrubá nedbalost pojištěné osoby. To znamená, že pokud obyvatel domácnosti úmyslně založí například požár, pojišťovna pojistné plnění nevyplatí. K dalším výlukám patří škody způsobené pod vlivem omamných látek, tedy i alkoholu.

Ve výlukách z pojistného plnění jsou také škody, které vznikly následkem vady, kterou měla pojištěná věc již v době sjednání pojištění. Podmínkou je však, že pojištěný o této vadě věděl. Jako příklad můžeme uvést vytopení bytu z důvodu vady vodovodního systému kuchyňské linky. Pokud pojištěný o této vadě věděl, pojišťovna nemá povinnost pojistné plnění vyplatit.

Jak již bylo uvedeno, každá pojišťovna si může určit své vlastní výluky a o těch je třeba se informovat. Při sjednání pojištění tak můžete učinit na srovnávacím portálu Porovnej24.cz, a to buď online, nebo na infolince zákaznického servisu.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?