Rozvoj řeči u dětí mohou podpořit i vhodně zvolené hry, jaké to jsou?

Rozvoj řeči u dětí mohou podpořit i vhodně zvolené hry, jaké to jsou?

vloženo do: ZDRAVÍ | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Řeč se u malých dětí vyvíjí velmi individuálně a kromě osobnosti dítěte na ni mají vliv i sourozenci, kolektiv ve školce a v okolí a předně přístup rodičů. Ty mohou dětem pomoci rozvíjet slovní zásobu nejvíce, a to vhodně zvoleným cvičením a hrami.

Je však nutné si uvědomit, že rozvoj řeči a výslovnosti je velmi úzce spjat s celkovým tělesným a duševním rozvojem dítěte. Proto by rodiče dětem měli poskytnout dostatek kvalitních podnětů pro stimulaci duševního a fyzického rozvoje, jako je sportovní vyžití, tvořivá činnost, poznávání hudby a přírody, čtení knížek, ale i dostatek odpočinku.

Naopak je třeba se vyvarovat se typického nucení dítěte do mluvení, rodiče by se měli snažit vytvářet uvolněné situace, v nichž se dítě může projevovat bez zábran. Je tak možné nenásilně používat nejrůznější lákadla a motivační pomůcky. Pomáhá taktéž uvádět ratolest do kolektivu stejně starých či o něco málo starších dětí.

Vděčným pomocníkem jsou v této oblasti i vhodně zvolené hry, které pomáhají s rozvojem řeči a vyprávění. Rodiči velmi dobře hodnocená je například hra Magnetické příběhy s tematikou farmy či ulice, která obsahuje magnetické pozadí, na které si děti skládají magnetky podle vzoru na kartičkách. Hra zároveň funguje i jako magnetické divadélko, kde si mohou děti vytvářet vlastní kombinace a příběhy, které pak vypráví rodičům nebo učitelům. Tím si zlepšují vyjadřovací schopnosti a rozvíjí slovní zásobu, zároveň tato hra ale rozvíjí jemnou motoriku, zručnost a fantazii. Hru lze koupit v prodejnách hraček nebo na Pexik.cz.

Využít však lze i každodenních situací, ve kterých se rodiče s dětmi ocitají. Při výletu do přírody je možné například začít dítěti vyprávět příběh o zvířecích obyvatelích lesa, který potom děti dokončí. To samé lze ale aplikovat i ve městě nebo doma. Vhodné jsou také krátká cvičení jako vymýšlení slov do rýmu nebo říkanek, kdy všechna slova začínají stejnou hláskou apod.

Zapomínat nelze ani na čtení, které televize nebo audioknihy prostě nenahradí. Čtením si totiž děti rozvíjí i představivost a trénují udržení pozornosti. Stačí však strávit čtením pár minut denně a jednou za čas si s dítětem o knížce popovídat.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?