Životní pojištění chrání před významnými eventualitami. Můžete ho pořídit už od stokoruny

Životní pojištění chrání před významnými eventualitami. Můžete ho pořídit už od stokoruny

vloženo do: INSPIRACE | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Životní pojištění kryje rizika spojená s vaším životem a zdravím. Měli byste ho mít uzavřené, obzvláště je-li na vás někdo finanční závislý, například rodina, nebo v případě, kdy chcete zmírnit negativní dopady v případě úrazu, onemocnění nebo invalidity. Dá se pořídit už od stokoruny měsíčně, což je opravdu symbolická částka v porovnání s krytím pro zmíněné kritické životní situace. Co byste měli vědět o životním pojištění?

Při výběru životního pojištění si položte důležité otázky: Potřebujete chránit sebe, nebo své blízké? Na jakou dobu se potřebujete chránit? Jakou částku si můžete dovolit dlouhodobě platit vzhledem k rodinnému rozpočtu? Proti kterým rizikům se chcete pojistit?

„Do životního pojištění patří dvě základní skupiny pojištění: čistě rizikové a takzvané rezervotvorné pojištění, v rámci kterého je část zaplaceného pojistného investována do různých produktů na finančních trzích. Rezervotvorné pojištění může být kapitálové pojištění, univerzální, investiční pojištění nebo pojištění se spořicí složkou. U těchto typů pojištění je část pojistného, které platíte, investována na finančních trzích. Při ukončení pojištění nebo na konci sjednané pojistné doby vám ji pojišťovna vyplatí podle konkrétních stanovených podmínek,“ vysvětluje základní rozdíly mezi typy životních pojistek Aleš Rothbarth, expert z internetového srovnávače nabídek a cen pojištění Klik.cz.

Čistě rizikové pojištění zahrnuje například pojištění invalidity, pojištění pro případ smrti, pojištění úrazu, pojištění hospitalizace, závažných onemocnění nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. Při jejich ukončení vám pojišťovna nic nevyplatí, protože veškeré zaplacené pojistné je použito na krytí sjednaných rizik. Online si můžete sjednat pouze čistě rizikové životní pojištění. Zároveň mějte na paměti, že rizikové životní pojištění není daňově uznatelným nákladem.

„Pojistná částka u rizikového pojištění je částka, kterou si volíte a kterou pojišťovna vyplatí, stane-li se událost, proti které jste se pojistili. Pojistíte-li se například na jeden milion korun pro případ smrti, dostane osoba, kterou vy určíte, přesně jeden milion korun v případě takové nešťastné události. Konkrétní výpočet pojistného u životního pojištění závisí na věku a celkovém zdravotním stavu. Nevyplácí se tedy jeho sjednání odkládat, pokud jej potřebujete. Obecně platí, že čím jste starší, tím je vyšší pojistné,“ apeluje Rothbarth z Klik.cz.

Máte-li sjednané rezervotvorné pojištění, velmi dobře si rozmyslete jeho zrušení. Garantuje-li pojišťovna nějaké zhodnocení investovaných peněz, pojistku nerušte. Při zrušení pojistky v krátké době, tj. nejčastěji do pěti let po sjednání, je částka, kterou vám pojišťovna vyplatí, velmi nízká. Například při předčasném zrušení v prvních dvou letech smlouvy obvykle nedostanete zpět nic. Životní pojištění byste nikdy neměli sjednávat za účelem zhodnocení finančních prostředků. Chcete-li si spořit nebo investovat, najdete vhodnější produkty.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?