Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Nastává ideální doba

Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Nastává ideální doba

vloženo do: ZDRAVÍ | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Zdravotní pojištění je povinné pro všechny občany České republiky, a to již od narození, kdy je novorozené miminko automaticky pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna matka dítěte.  Avšak stejně jako je běžné změnit lékaře, když nejsme s jeho přístupem a péčí spokojeni, je možné změnit i zdravotní pojišťovnu. Samotný proces není nikterak složitý, ale má svá pevně daná pravidla. Pokud chcete stihnout nejbližší termín změny, musíte podat přihlášku k nové zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. března, pojištěncem u té nové se pak stanete od 1. 7. 2017.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je každý občan povinen měsíčně odvádět vyměřenou finanční částku na zdravotní pojištění. Z vybraných peněz následně zdravotní pojišťovna hradí lékařskou péči, zdravotní úkony a některé léky. Základní zdravotní péče je pro klienty všech sedmi zdravotních pojišťoven v ČR stejná a platby za zdravotní výkony jsou pevně určeny vyhláškou. Pojišťovny si však navzájem konkurují nabídkou bonusů a výhod. Ty mají nejčastěji podobu preventivních programů, příspěvků na různá vyšetření, na očkování nebo na pobyty pro děti. Pokud zvažujete změnu zdravotní pojišťovny, měli byste vzít v úvahu dvě základní hlediska.

Prvním jsou již zmíněné benefity a výhody, které je dobré zmapovat předem a zvážit, zda je jejich nabídka pro vás či vaši rodinu zajímavá natolik, abyste ji skutečně využívali. Zkušenosti odborníků ukazují, že řada klientů mění zdravotní pojišťovnu, aniž by dobře znala předem její kompletní nabídku. Druhým hlediskem, které se taktéž nevyplatí podceňovat, je praktický lékař a specialisté ve vašem okolí. Velmi záhy po změně totiž můžete zjistit, že například váš zubař nemá s vybranou pojišťovnou uzavřenou smlouvu. A to v lepším případě. V tom horším se vám může stát, že budete naráz shánět zubaře, pediatra pro děti a očního lékaře k tomu. To je poměrně komplikované, neboť řada dobrých lékařů dnes již nové pacienty nepřijímá. Změna zdravotní pojišťovny se v takovém případě pro jednorázový příspěvek např. na nákup dioptrických brýlí příliš nevyplatí.

Široké spektrum výhod pro různé skupiny pojištěnců nabízí například největší zaměstnanecká pojišťovna u nás, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Studentům nabízí příspěvek na lékařskou prohlídku před studijním pobytem v zahraničí či cestovní pojištění zdarma, pro těhotné ženy jsou určeny příspěvky na předporodní kurz, vitamíny, účast otce u porodu, genetické nebo 3D ultrazvukové vyšetření a, ženy po porodu mohou využít příspěvek na pomůcky pro kojení dětí, plavání s dítětem nebo cvičení. Nabízí také speciální programy pro seniory, dárce krve a kostní dřeně a mnoho dalších příspěvků z fondu prevence například na prevenci civilizačních a onkologických onemocnění.

Rozhodnutí dobře zvažte

Samotnému rozhodnutí by měla předcházet zralá úvaha. Zdravotní pojišťovnu totiž můžete měnit pouze jednou za rok. Tato změna je spojená s určitými administrativními kroky na straně žadatele i stávající a nové pojišťovny, proto si tento krok raději dvakrát rozmyslete. Podle termínu, kdy o změnu požádáte, se stanete klientem nové pojišťovny buď k 1. červenci – pokud o přeregistraci požádáte mezi 1. lednem a 31. březnem – nebo k 1. lednu následujícího roku v případě, že o změnu požádáte mezi 1. červencem a 30. zářím. Pro přechod k nové pojišťovně je třeba vyplnit přihlášku. Vyplněním online formuláře na webových stránkách zdravotní pojišťovny nebo stažením a vyplněním na PC si můžete výrazně usnadnit práci. V tomto ohledu se velice přehledně jeví webové stránky právě Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (www.zpmvcr.cz). Odhlášení u původní pojišťovny pak provede vaše nová zdravotní pojišťovna.

O změně zdravotní pojišťovny informujte nejpozději při nejbližší návštěvě každého ze svých lékařů, aby si tuto změnu zanesli do vaší karty. Pokud jste zaměstnancem, nezapomeňte také o změně informovat svého zaměstnavatele.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?