Jak postupovat při nehodě s firemním autem? Zeptali jsme se odborníka

Jak postupovat při nehodě s firemním autem? Zeptali jsme se odborníka

vloženo do: VZTAHY | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Dopravní nehoda je vždy nepříjemná pro všechny její účastníky. O to více to však platí, stane-li se vám s firemním vozidlem. Jak je v takovém případě nutné postupovat? O ty nejdůležitější rady se s námi podělil Aleš Rothbarth, expert z internetového srovnávače pojištění Klik.cz.

Ten upozorňuje, že i při dopravní nehodě s firemním automobilem hrají zásadní roli dva faktory, a to rozsah nehody a zda byl někdo zraněn. „Pokud při nehodě došlo k jakémukoli, i lehčímu zranění, měla by se policie volat vždy. Jsou-li ale všichni účastníci nehody v pořádku, postupuje se úplně stejně jako při nehodě s vozidlem, které je naše vlastní.“

Určující by tak pro vás měl být rozsah nehody. Dle zákona byste totiž měli volat policii vždy, pokud zjevná škoda přesáhne 100 000,- Kč nebo pokud dojde k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace. „Došlo-li ke škodě například na svodidlech, dopravní značce nebo zábradlí mostu, měl by účastník nehody zcela určitě  volat policii. Tu také zavolá ve chvíli, kdy se účastníci nehody nemohou dohodnout na míře zavinění nebo když nemohou sami zabezpečit obnovení silničního provozu,“ říká Rothbarth.

I když ale řeší nehodu pouze její účastníci bez přítomnosti policie, nelze opomíjet ostatní kroky, které je nutné podniknout. Ty totiž hrají hlavní roli v tom, zda bude škoda likvidována z pojištění či nikoli.  „Zaměstnanec, který je účastníkem dopravní nehody s firemním vozidlem, je povinen vyhotovit záznam o dopravní nehodě pro potřeby pojišťovny. V něm je nutné uvést datum, místo a čas nehody, údaje o pojišťovnách, o řidičích a vyplněné musí být i okolnosti nehody včetně nákresu nehody v okamžiku střetu. Zvláštní pozor je třeba věnovat kolonce o pojištěných osobách, kdy to v případě firemního vozidla bude pravděpodobně právnická osoba, a to společnost sama,“ vysvětluje Aleš Rothbarth z Klik.cz.

Při nehodách s firemním vozem je také nutné neprodleně informovat zaměstnavatele či zaměstnavatelem pověřenou osobu, která má veškeré údaje o vozidle a o pojištění taktéž k dispozici. „Nehodu je zaměstnavateli důležité nahlásit už jen z toho důvodu, aby účastník nehody neopomněl na nějaký krok, který by mu v důsledku způsobil potíže. Není se ale čeho bát, na firemních vozech jsou zpravidla uzavřené kvalitní pojistky, které kombinují povinné ručení a havarijní pojištění,“ uzavírá Rothbarth za internetový srovnávač pojištění Klik.cz.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?