Nájemníci neplatiči jsou reálnou hrozbou pro každého vlastníka nemovitosti, jak tomuto problému předejít?

Nájemníci neplatiči jsou reálnou hrozbou pro každého vlastníka nemovitosti, jak tomuto problému předejít?

vloženo do: INSPIRACE | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Koupit nemovitost, pronajmout ji a pravidelně inkasovat nezanedbatelnou částku. To je poměrně často vídaný model, do kterého se pouští nejeden zájemce o investici. A přestože není pochyb o tom, že jsou investice do nemovitostí stále jedním z nejbezpečnějších způsobů, jak být do budoucna zaopatřen, je třeba se připravit i na stinnou stránku tohoto podnikání. Nebo snad existuje způsob, jak si přijít k pravidelnému a stabilnímu měsíčnímu příjmu, aniž byste museli zažívat útrapy s nájemníky neplatiči?

Existuje. Nehledejte ho však ve skrytých uličkách ani v legislativě. Ta totiž hovoří jasně a přestože se dá hovořit o tom, že jsou nyní nájemníci, kteří nedostojí svých závazků, v méně pohodlné situaci, majitelé nemovitostí stále nemají vyhráno, přijde-li na lámání chleba. Tak například, dostane-li se pronajímatel do situace, kdy přestane nájemník pravidelně platit nájemné, může sice nájemníkovi nájemní smlouvu vypovědět, ta má ovšem tříměsíční výpovědní lhůtu. Chce-li poté pronajímatel dát výpověď z nájmu s okamžitou platností, musí mí v rukách pádný důvod. A  přestože jedním takovým důvode je bezesporu i neplacení nájemného, je nutné v takové situaci čekat minimálně tři měsíce a více. Ani po uplynutí této doby však nelze nájemníka jen tak vystěhovat. Nejprve je totiž nutné nájemníky písemně vyzvat k uhrazení dluhu a když ani po písemné urgenci nezaplatí, je teprve možné jim dát okamžitou výpověď. Poté mají nájemníci dle zákona povinnost byt vyklidit do jednoho měsíce.

Dostane-li se tak majitel nemovitosti do takovéto svízelné situace, musí si minimálně čtyři měsíce počkat, než je tento problém vyřešen a zcela logicky tak na ne úplně krátké časové období přijde o příjem, se kterým je v rodinném rozpočtu počítáno.

Nejúčinnější prevencí tak nadále zůstává maximální obezřetnost při výběru nájemníků. Tato metoda je však z velké části založená čistě na intuici a nemusí být stoprocentní. Naopak jistotu pravidelného příjmu a nulových starostí garantuje služba s příznačným názvem “garantovaný nájem”. Tu nabízí například nezávislá realitní společnost Bohemian Estates International, která svým klientům poskytuje komplexní řešení v oblasti správy a investic do komerčních i rezidenčních nemovitostí. Bohemian Estates funguje na realitním trhu již od roku 2006 v současnosti spravuje přes 800 nemovitostí v Čechách i v zahraničí v celkové hodnotě přes 5 miliard korun. Hlavním posláním společnosti je však zhodnocování a starost o majetek svých klientů. A právě to dokazuje i zmiňovaná služba garantovaného nájmu, která je určena všem, kteří si přejí pravidelně inkasovat nájemné bez ohledu na potíže s nájemníky či na to, zda je nemovitosti aktuálně obsazená. Prakticky veškeré možné potíže, které při pronájmu nemovitosti často vyvstávají, jsou tak přeneseny z beder vlastníka na bedra společnosti. Majitel však nadále vydělává, avšak s tím rozdílem, že do nemovitosti nadále nemusí investovat drahocenný čas a energii. „Tato služba je určená pro všechny, kteří chtějí pravidelně inkasovat nájemné a zároveň se o nic nestarat. My si od majitele nemovitost pronajmeme, vyhledáme spolehlivého podnájemníka a prověříme jeho bezdlužnost. S ním dále uzavřeme podnájemní smlouvu a platíme předem sjednané nájemné, i když nemovitost zrovna není obsazená nebo když podnájemník neplatí,“ upřesňuje majitel a jednatel Bohemian Estates David Novotný fungování služby garantovaného nájmu.

Společnost se zároveň stará i o veškerou inzerci a hledání podnájemníka, přepis energií, pojištění nemovitosti, vybírání upomínek a nájemného a majiteli nemovitosti pravidelně poskytuje online report a fotky nemovitosti. Lze tak v reálném čase sledovat nejen to, jak si nemovitost vede, ale i v jakém je stavu. Avšak vzhledem k tomu, že se společnost stará o pravidelnou údržbu a opravy a garantuje vrácení nemovitosti v původním stavu majiteli, nemusí se vlastník nemovitosti bát ani takových podnájemníků, kteří by měli tendence byt demolovat. Jako majitel nemovitosti si tímto způsobem zajistíte pravidelný příjem s nulovými starostmi.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?