Neprávem zdražené energie. Netýká se to i vás?

Neprávem zdražené energie. Netýká se to i vás?

vloženo do: INSPIRACE | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Nadřízený energetický úřad varuje před nekalými praktikami některých energetických společností, které zvyšují ceny za odběr energií neoprávněně. Respektive způsob, jakým tak činí, je mnohdy podle litery zákona nedostačující, a tudíž neplatný. O jaké případy jde a netýká se to i vás?

Energetický regulační úřad v souvislosti s vlnami zdražování energií v poslední době vyzývá odběratele, aby věnovali pozornost způsobu, jakým s nimi jejich dodavatel komunikuje o zvýšení cen. To, že k zvyšování cen energií dochází plošně na celém trhu, je nesporný fakt, stejně jako na energetický trh nemilosrdně dopadají makroekonomické i aktuální geopolitické vlivy, naposledy například válečný konflikt na Ukrajině. Důležitá je také forma, jakou vás váš dodavatel informuje a jaké informace vám poskytne. Pokud dojde v tomto ohledu k pochybění, dodavatel nemá na úhradu zvýšené ceny právo.

Postup, jak informovat spotřebitele o navýšení cen energií, má totiž svá jasná, zákonem definovaná pravidla. Typickou chybou je, že dodavatel změní na webu ceník. Vyvěšení podmínek online se ale rozhodně nepovažuje za právoplatný způsob informování zákazníka. A to dokonce i v takovém případě, že by byl způsob informování ujednán přímo ve smlouvě – nad každou smlouvu totiž stojí zákon a paragrafy v rozporu se zákonem zneplatňuje. Platná legislativa totiž požaduje, aby společnost informovala své klienty adresně a zcela transparentně. Do toho aktualizace webu nespadá – jednoduše tak společnost neprokazuje dostatek úsilí k tomu, aby své klienty náležitě informovala. Další důležitou podmínkou, kterou musí společnosti splnit, je informovat o změnách s předstihem. V žádném případě se nepřipouští změny s okamžitou platností, je třeba dát o nich vědět dopředu minimálně třicet dní.

Právně v pořádku je informovat klienta prostřednictvím poštovní zásilky, udané e-mailové adresy, elektronické schránky zřízené na portálu dodavatele energií či prostřednictvím datové schránky zákazníka. Oznámení by mělo být opatřeno i poučkami o právech zákazníka, v tomto případě jde v reakci na změnu cenových podmínek hlavně o možnost podat výpověď smlouvy bez sankcí. Od ledna 2022 začala platit novela energetického zákona, která významně posiluje práva spotřebitelů na úkor dodavatelů. Novela totiž říká, že nesplní-li dodavatele svou zákonnou povinnost ohledně řádného informování, změny jsou považovány za neplatné a spotřebitel není povinen je ve svých platbách zohlednit.

Se solidním dodavatelem se nekalostem vyhnete

Patříte ke klientům padlých dodavatelů energií a hledáte nového a spolehlivého partnera, který dokáže nabídnout výhodnou cenu? Nebo hledáte levnějšího dodavatele s fér podmínkami? Společnost LAMA energy je díky vlastní těžbě zemního plynu a ropy na jižní Moravě odolnější vůči výkyvům na trhu s energiemi. Oproti dominantním poskytovatelům plynu a elektřiny je navíc v převážně většině případů levnější než konkurence a ještě nabízí zajímavé synergické možnosti v rámci produktového portfolia skupiny LAMA.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?