Poprvé do školky? Připravte svou ratolest už teď!

Poprvé do školky? Připravte svou ratolest už teď!

vloženo do: VZTAHY | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

První rok ve školce je pro dítě i rodiče zásadním milníkem. Je to začátek nové etapy objevování, učení a budování sociálních dovedností. Pro mnoho dětí je to první zkušenost s oddělením se od rodičů na delší dobu a přizpůsobením se novému prostředí. Pro úspěšný a plynulý průběh prvního roku ve školce je vhodné provést důkladnou přípravu. Jak na to?

Komunikujte

Důležitým prvním krokem je začít o školce otevřeně komunikovat s dítětem. Popovídejte si o školce jako o novém a zajímavém místě, kam půjde. Někdy může být užitečné použít knihy nebo hry, které dětem ukážou, co se ve školce děje, jaká pravidla platí a jaké hračky a aktivity mohou očekávat. Pokud je školka v blízkosti domova, můžete společně navštívit její okolí a promluvit si o tom, jaké zajímavé věci dítě tam může zažít.

Nastavte si pevný denní režim

„Před samotným začátkem školky je vhodné začít se řídit pravidelným denním režimem. Děti mají rády jistotu a rutinu, takže pevná struktura dne jim poskytne pocit bezpečí,“ říká Martin Kraus ze společnosti MAKRA DIDAKTA, která se zabývá výrobou a instalací vybavení do mateřských a základních škol. Stanovte si pravidelné časy pro jídlo, spánek, hraní a další činnosti a dodržujte je.

Podporujte sociální dovednosti dítěte

Sociální dovednosti jsou klíčové pro úspěšné zapojení dítěte do kolektivu ve školce. Hrajte si s dítětem na hřištích nebo na jiných veřejných místech, kde bude mít možnost potkat a interagovat s dalšími dětmi. „Podporujte ho v komunikaci, sdílení, spolupráci a řešení konfliktů. Děti, které mají rozvinuté sociální dovednosti, se snáze začlení do nového prostředí a navážou nová přátelství,“ doplňuje Kraus.

Učte dítě samostatnosti

Samostatnost je další klíčovou dovedností, která dítěti umožní snadnější začlenění do školky. Učte dítě oblékat se samo, zvládat základní hygienické návyky, například umývání rukou nebo používání toalety, a balit si své věci.

Navštivte školku předem

Pokud to jde, pokuste se s dítětem navštívit školku před samotným zahájením. Některé školky nabízejí pro nové děti dny otevřených dveří, kdy si mohou prohlédnout prostory a seznámit se s učitelkami a dalšími dětmi. Tato návštěva pomůže dítěti lépe si představit, kam půjde, a sníží jeho obavy z neznámého prostředí.

Připravte si školní vybavení

Vyberte školní vybavení, jako jsou batoh, obědová krabička, pití, pláštěnka apod. Dítě se tímto způsobem stane aktivním účastníkem a zapojí se do procesu přípravy na školku. „Vybavení vybírejte společně, a pokud je to možné, umožněte dítěti vybrat si nějaké vybavení s jeho oblíbeným motivem, což mu může zvýšit motivaci,“ uzavírá Martin Kraus za společnost MAKRA DIDAKTA.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?